فایل های دسته بندی زبان های خارجی - صفحه 5

دانلود کتاب ضروری ترین لغات زبان انگلیسی 504 Absolutely Essential Words

دانلود کتاب ضروری ترین لغات زبان انگلیسی 504 Absolutely Essential Words

قیمت : 4,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کدبندی و تصویرسازی ذهنی کتاب واژگان کنکور

یادگیری سریع واژگان کنکور در 2 روز!

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تصویر سازی ذهنی لغات زبان انگلیسی واژگان 504

یادگیری سریع واژگان 504 در 2 هفته!

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1100 Words You Need to Know

1100 کلمه لازم که باید بدانیم

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصول ترجمه

در این فایل مباحثی همچون ترجمه بین زبانی .اینترسیمیاتیک.انواع ترجمه از دیدگاه پیترنیومارک.ترجمه پیامی.ترجمه معنایی.ترجمه پذیری و ناپذیری و ...را شرح داده میشود.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی