فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

نقش رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی ازطریق نقش اعتماد و مدیریت دانش

پایان نامه رهبری تحول گرا ،عملکرد سازمانی، اعتماد و مدیریت دانش

قیمت : 67,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازاریابی نوین برای مصرف کنندگان در عصر پست مدرنیسم

بازاریابی نوین برای مصرف کنندگان در عصر پست مدرنیسم

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

فصل دوم تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه ارشد عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی پایان نامه ارشد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سیستمهای مدیریت اطلاعات MIS

توضیح سیستم مدیریت اطلاعات و انواع آن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرایند rup

مفاهیم فرایند و توضیح rup و تشریح مزایای آن و کاربرد rup

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی