فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

كارتحقيقي مسئوليت مدني دولت در برابر اشخاص

فهرست مطالب 1-مقدمه 2-تاریخچه. 3-بیان مسئله. 4-سوالات تحقیق.. 5-روش تحقیق.. 6-تعاريف.. 6-1 اجتماع سياسي.. 6-2 اقتدار سياسي.. 6-3تعاريف مختلف دولت.. 7-مباني نظري تحقيق و بررسي نظريه ها 7-1نظريه قرارداد اجتماعي هابز 7-2 نظريه قرارد...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كار تحقيقي بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)

كار تحقيقي بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی

  فهرست مطالب چكيده مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقيق سئوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق مفهوم لغوي نفقه مفهوم اصطلاحي نفقه مفهوم نفقه در حقوق مفهوم نفقه در قرآن مفهوم نفقه در روایات مباني نفقه در فقه رابطه تم...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقايسه تطبيقي قوانين تابعيت و اقامتگاه در كشورهاي ايران و كانادا

فهرست مطالب چكيده. 3 1.مقدمه. 3 2.انواع تابعیت... 4 3.اقامتگاه. 4 4.بررسی وضعیت تابعیت و اقامتگاه در حقوق ایران5 5.بررسي قوانين تابعيت در ايران.. 5 1-5.شرايط تابعيت ايران.. 5 5-2.مراحل اخذ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران6 6.اقامت و تابعیت...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي تطبيقي حقوق شهروندی وتابعیت در حقوق ایران و انگلیس

  فهرست مطالب چکیده 1-مقدمه 3 ۲ . کلیات.. 4 ۲. ۱. تابعیت.. 4 ۲. ۲. شهروندی. 5 ۳. اقسام و شرایط تابعیت و شهروندی درحقوق ایران و انگلیس.. 6 ۳. ۱. اقسام و شرایط تابعیت و شهروندی. 6 ۳. ۲. اقسام و شرایط تابعیت و شهروندی در حقوق انگلیس.. 8...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كار تحقيقي بررسي تاثير استفاده از فضاي مجازي غيرمجاز بر گرايش مجرمين به تكرار جرم

فهرست مطالب چکيده. 3 مقدمه و بیان مسئله.. 4 فرضیات تحقیق... 6 پيشينه تحقيق... 6 مبانی نظری پژوهش.... 8 نظريه آنمی‌ دوركيم.. 8 تالكوت پارسونز. 9 نظريه‌هاي يادگيري اجتماعي... 10 روش‌شناسی... 10 تجزیه‌وتحلیل داده‌...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كار تحقيق بررسی مسئولیت مدنی ناشی از حملات سایبری در قوانین و نظام حقوقی ایران

فهرست مطالب چکیده2 مقدمه. 3 بیان مسئله. 4 هدف تحقیق.. 4 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4 پرسش اصلی و پرسش های فرعی.. 5 پرسش اصلی.. 5 پرسش های فرعی.. 5 فرضیه تحقیق.. 5 پیشینه تحقیق.. 5 الف: کتب.... 6 ب: مقالات... 6 تعاریف و مفاهیم پژوهش.... 7 ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كار تحقيقي مفهوم عدالت فقهی وتبیین جایگاهها و مصادیق عملی آن

فهرست مطالب چکيده مقدمه بیان مساله پیشینه تحقیق سوالات تحقيق اهداف تحقیق اهداف فرعی اهداف کاربردی عدالت عدالت و انصاف از ديدگاه فقهي و حقوقي تفاوت هاي عدالت و انصاف اصول عدالت شكلي اصول عدالت صيانتي اصول عدالت كيفري اصول عدالت توزيعي ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی