فایل های دسته بندی Python - صفحه 1

دانلود پاورپوینت پتانسیل تکنولوژی در اقتصاد کلان

دانلود پاورپوینت پتانسیل تکنولوژی در اقتصاد کلان

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت وظیفه شناسی

دانلود پاورپوینت وظیفه شناسی

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت وضعیت ایران در توسعه ی اقتصاد دانش بنیان

دانلود پاورپوینت وضعیت ایران در توسعه ی اقتصاد دانش بنیان

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نیازمندی های پروژه

دانلود پاورپوینت نیازمندی های پروژه

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نوآوری مديريت

دانلود پاورپوینت نوآوری مديريت

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نگرش علمی و علوم زیستی

دانلود پاورپوینت نگرش علمی و علوم زیستی

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نگاهی بر مفاهیم اقتصادی

دانلود پاورپوینت نگاهی بر مفاهیم اقتصادی

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نگاهی بر رهبریت و مدیریت مهندسی

دانلود پاورپوینت نگاهی بر رهبریت و مدیریت مهندسی

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نقش خدمات رفاهی در کاهش مهاجرت کارکنان

دانلود پاورپوینت نقش خدمات رفاهی در کاهش مهاجرت کارکنان

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی