فایل های دسته بندی Matlab - صفحه 1

رسم تابع جریان و خطوط هم پتانسیل Rankine body

با اجرای کد متلب و وارد کردن مقادیر دلخواه تابع جریان و خطوط هم پتانسیل Rankine body در سیستم مختصات کارتزین و قطبی رسم می شوند.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رسم تابع جریان و خطوط هم پتانسیل half-body

با اجرای کد متلب و وارد کردن مقادیر دلخواه تابع جریان و خطوط هم پتانسیل half-body در سیستم مختصات کارتزین و قطبی رسم می شوند.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رسم تابع جریان و خطوط هم پتانسیل Doublet

با اجرای کد متلب و وارد کردن مقادیر دلخواه تابع جریان و خطوط هم پتانسیل Doubletدر سیستم مختصات کارتزین و قطبی رسم می شوند.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رسم تابع جریان و خطوط هم پتانسیل Source&Sink

با اجرای کد متلب و وارد کردن مقادیر دلخواه تابع جریان و خطوط هم پتانسیل Source&Sink در سیستم مختصات کارتزین و قطبی رسم می شوند.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رسم تابع جریان و خطوط هم پتانسیل جریان یکنواخت

با اجرای کد متلب و وارد کردن مقادیر دلخواه تابع جریان و خطوط هم پتانسیل جریان یکنواخت در سیستم مختصات کارتزین و قطبی رسم می شوند.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سازمان های هلدینگ

دانلود پاورپوینت سازمان های هلدینگ

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ساختار و رفتار سیستم های پویا

دانلود پاورپوینت ساختار و رفتار سیستم های پویا

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت زندگی نامه امام زمان

دانلود پاورپوینت زندگی نامه امام زمان

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت روانشناسی رشد 1

دانلود پاورپوینت روانشناسی رشد 1

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی